Ervaar & beleef het toneel in Hoogeloon

Search
Close this search box.

Privacy verklaring

Toneelvereniging St. Pancratius heeft een jeugd, jongeren en volwassenengroep.

Privacy verklaring

Privacyverklaring Toneelvereniging St. Pancratius Hoogeloon Breestraat 15 5528AA Hoogeloon KvK nummer: 40237443 Waarom deze privacyverklaring? In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels organisaties die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, een foto, bankrekeningnummer, enz. Als lid, bezoeker van een voorstelling of als je contact hebt met de toneelvereniging deel je persoonlijke gegevens. Daarom informeert Toneelvereniging St. Pancratius je in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die St. Pancratius verwerkt Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die St. Pancratius verwerkt: − Voor- en achternaam − Geslacht − Adresgegevens − Geboortedatum − Telefoonnummer − E-mailadres lid of ouders/verzorgers − Bankrekeningnummer − Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch Als je deelneemt aan bepaalde activiteiten van St. Pancratius , dan kan het zijn dat er meer gegevens van je gevraagd zullen worden wanneer deze nodig zijn voor deelname aan de activiteit. Welke gegevens nodig zijn, zal verschillen per activiteit. Een voorbeeld hiervan is allergie-informatie wanneer er sprake is van eten tijdens een activiteit. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken St. Pancratius verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Met welk doel verwerkt St. Pancratius persoonsgegevens? St. Pancratius verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om contact met leden te onderhouden en om ze op de hoogte te houden van gebeurtenissen. De geboortedatum van de leden wordt gebruikt om de contributie vast te kunnen stellen en om de indeling van de groepen vast te stellen. We verwerken persoonsgegevens van (website)bezoekers met het volgende doel: − Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren − Een koopovereenkomst te sluiten (tickets) − Goederen en diensten bij je af te leveren (voorstelling) − Facturen te versturen en betalingen te verwerken − Te voldoen aan een wettelijke verplichting Daarnaast gebruikt St. Pancratius ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van nieuwe voorstellingen, bijvoorbeeld via e-mails, het versturen van uitnodigingen voor events, nieuwsbrieven of aanbiedingen op de website. St. Pancratius gebruikt jouw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Afmelden kan uiteraard altijd via een link in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar: info@toneelhoogeloon.nl Hoe lang bewaart St. Pancratius persoonsgegevens? St. Pancratius bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. • Bij afmelding van het lidmaatschap worden de gegevens niet langer dan twee jaar bewaard. • Heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrief of andere marketing uitingen, dan worden jouw gegevens bewaard totdat je je toestemming intrekt. • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is. • Een aantal gegevens zijn noodzakelijk om lid te zijn van St. Pancratius. Mocht u daarvoor de toestemming willen intrekken, dan vervalt uw lidmaatschap. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden St Pancratius verwerkt de persoonsgegevens op een zorgvuldige manier. St Pancratius zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder toestemming van de eigenaar. De persoonsgegevens bewaren wij via het programma Excel dat beveiligd is met een wachtwoord. St. Pancratius maakt gebruik van marketingtools van buiten de EU, zoals mailchimp, facebook, instagram, linkedin, youtube. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij jouw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. St. Pancratius geeft deze partijen geen toestemming om via St. Pancratius verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar wij de tools voor gebruiken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door St. Pancratius en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@toneelhoogeloon.nl Identificeer jezelf bij zo’n verzoek, zodat St. Pancratius er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Stuur een kopie van je ID mee, waarin je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart maakt. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Beveiligen van jouw persoonsgegevens St. Pancratius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. St. Pancratius heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij St. Pancratius alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Persoonsgegevens die u invult via de website van St. Pancratius, worden tijdens de verzending versleuteld. St. Pancratius gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps identificatie waar beschikbaar. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door St. Pancratius verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met St. Pancratius op via info@toneelhoogeloon.nl. Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door St. Pancratius, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jeugdvoorstellingen

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Volwassen voorstellingen

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Contact

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Toneel Hoogeloon presenteert

Alice in Wonderland

Familievoorstelling. Jeugd Pancratius samen met fanfare Wilhelmina

[mollie-forms id="1007"]